Drukuj

Perspektywy zawodowe

  • dalszy rozwój naukowy: studia II i III stopnia (magisterskie, doktoranckie)
  • praca w placówkach muzealnych różnego szczebla
  • praca w lokalnych ośrodkach kultury (centrach dziedzictwa kulturowego, domach kultury, fundacjach na rzecz kultury, miejskich ośrodkach samorządowych)
  • praca w ośrodkach handlu i obrotu dziełami sztuki i kultury ( domy aukcyjne, prywatne galerie sztuki, antykwariaty)
  • praca w galeriach, placówkach wystawienniczych promujących sztukę najnowszą
  • praca w organizacjach gospodarczych, społecznych i oświatowych związanych z propagowaniem kultury i sztuki