Drukuj

O kierunku

Studia licencjackie na kierunku Historia sztuki umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu  historii sztuki powszechnej i polskiej (z uwzględnieniem jej aspektów regionalnych) oraz sztuki użytkowej, a także muzealnictwa i konserwatorstwa. Absolwent studiów jest uwrażliwiony na zagadnienia formy dzieła sztuki, a zwłaszcza jego jakości artystycznej. Samodzielnie formułuje oceny danego zjawiska artystycznego, interpretuje dzieła sztuki w odniesieniu do podstaw metodologicznych dyscypliny. Jest przygotowany do podjęcia podstawowych prac w zakresie dokumentacji zabytków, wystawiennictwa, upowszechniania sztuki, muzealnictwa, obrotu dziełami sztuki. We wszystkich tych obszarach jego wiedza teoretyczna wzbogacona zostaje umiejętnością analizy i ochrony substancji zabytków sztuki, kultury i techniki regionu w dzisiejszych warunkach przemian ekonomiczno–kulturalnych. Wykształcenie z zakresu historii sztuki pozwala na elastyczne dostosowanie się do zmiennego rynku pracy w obszarze kultury.