Drukuj

Kryteria przyjęć

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości — brane są pod uwagę wyniki ze wskazanych poniżej egzaminów maturalnych — uzyskanych w części pisemnej:

 

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

 

Inny przedmiot*)

(nieuwzględniony wcześniej)

Waga = 40%

Waga = 20%

Waga = 10%

Waga = 30%

*) Ocena z przedmiotu historia sztuki z poziomu podstawowego zostanie pomnożona przez  współczynnik 2,0. 
*) Ocena z przedmiotu historia sztuki z poziomu rozszerzonego zostanie pomnożona przez współczynnik 3,0.
*) Ocena z pozostałych przedmiotów z poziomu rozszerzonego pomnożona zostanie przez współczynnik 1,5.

 

 

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Według zasad przyjętych w Uniwersytecie Śląskim. Informacja na stronie. (http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-ze-stara-matura)

Laureaci eliminacji centralnych Olimpiady Artystycznej zostają przyjęci na studia z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Ilość kandydatów na jedno miejsce w ubiegłych latach:

2008/2009 – 6,47   (194 osoby na 30 miejsc)

2009/2010 – 5,1  (153 osoby na 30 miejsc)

2010/1011 – 2,2 ( 134 osoby na 60 miejsc)

2011/2012 – 2,9 (172 osoby na 60 miejsc)

2012/2013 – 1,45 (87 osób na 60 miejsc)

2013/2014 – 1,7 (102 osoby na 60 miejsc)