Drukuj

Rejestracja na zajęcia dla I i II roku

 Konwersatoria – od 11.02.2016, od godz. 20.00. do 15.02, do godz. 23.59

Wykłady monograficzne - od 11.02.2016, od godz. 20.15. do 15.02, do godz. 23.59

Tematy konwersatoriów:

Artysta w epoce nowożytnej. Geniusz? Rzemieślnik? Innowator? –   dr Artur Kolbiarz

Treści ideowe sztuki Górnego Śląska – dr Jerzy Gorzelik

Tematy wykładów monograficznych:

Etapy kształtowania rzeźby w jej rozwoju historycznym- forma, ikonografia, treści ideowe – dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda

Sposoby interpretacji dzieła sztuki. Część II – dr hab. Irma Kozina