Drukuj

Egzamin dyplomowy

Obrony prac zaplanowane na 7 lipca rozpoczną się o godz. 13.00.
Kolejne terminy obron to 15  września (z wyjątkiem dyplomantów prof. Irmy Koziny) i 22 września.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomwego w podanych terminach jest złożenie w dziekanacie pracy wydrukowanej z systemu APD oraz uzupełnionego indeksu, odpowiednio do 2 i 9 września.