Drukuj

Szkolenie BHP

Szkolenie bhp dla studentów I roku w formie e-learningu będzie dostępne dla wszystkich Wydziałów UŚ w terminie od 01.10.2014 na stronie: http://el.us.edu.pl/upgow/

Instrukcja dostępu do kursu BHP i Przysposobienia bibliotecznego